Conny Burman framFRÅN SKVALLERBÄNKEN 

I boken med denna titel börjar Conny Burman (tecknare, konstnär och författare, 1831-1912) berätta om sina upplevelser på Dalarö. På ett lättsamt och underhållande sätt beskriver han det rika sällskapslivet som hade sin höjdpunkt i slutet av 1800-talet. Många roliga ”gammaldags” historier berättas men också märkliga.

Att Dalarö var en i högsta grad välbesökt ort i slutet av 1800-talet framgår inte minst av namnlistan på sidan 28-31. Alla namn som förekommer i texten finns här i alfabetisk ordning och var de återfinns i texten. De flesta namn är kursiverade men långt ifrån alla. Någon förklaring till denna skillnad har inte hittats. Språket har ändrats från ”gammalstafvning” till vårt normala men gamla uttryck eller något annorlunda svenska har inte ändrats.  

För vårt arbete i Dalarö Hembygdsförening där vår ambition är att beskriva Dalarölivet i äldre tider har Conny Burman betytt mycket. Nu blir det ännu lättare att tillgodogöra sig sällskapslivet på senare delen av 1800-talet.

Dalarö Hembygdsförening 2015, Gösta Maijgren  
32 sidor i A4-storlek, 28 foto från 1900-tal.

Nedanför ett exempel ur "Från skvallerbänken".