Betänk, den 10 juni noterades 31 inkommande skepp och 12 st lämnar Dalarö enligt Tullkammarens noteringar! Det var lotsplikt sedan 1667 års sjölag. Det måste ha varit problematiskt! Men säkert en grandios syn...  

Det fanns 13 st utbildade lotsar med fast tjänst och 17 st utlärda drängar som ännu ej förhörts och fått lotsstatus.
De kunde undantagsvis få mindre skepp med litet djupgående. Alla dessa skepp, händelser denna dag. Hur gick det till?

Rubriken på 1761 års skeppslista gav upphov till en mängd funderingar och inledningstexter på de första sidorna ökade lusten att undersöka boken i A5-format. På 63 sidor urklippta och inklistrade små notiser (notisen ovan 6 cm hög) från inrikes tidningar om 1026 skeppsklareringar vid Dalarö under 9 isfria månader; Sveriges stora Sjötull, största Lotsplats och Stockholms uthamn blir härmed stadfäst. Nu har vi information om vad, vem och varifrån importen kom och vilka utländska hamnar som besöktes. En besvärlig tullprocedur beskrivs och vem som var i tjänst. Kartan ovanför från 1740 är den första tydliga med någon noggrannhet. Förklaring om denna finns. Den blev en del av framsidan på denna skrift. Läs om det inhumana sjömanslivet och hur det kunde se ut på Dalarö redd 1761.

Dalarö 1761. Nio isfria månader. Inkommande seglande skepp söderifrån, ja från hela Europa och Medelhavet, tvingas ankra på Dalaröström för genom gå en besvärlig tullklarering! 606 seglande skepp med lots, som mest 31 skepp denna dag kom med svällande segel då vinden vänt och blivit gynnsam. 420 skepp klarerade ut på Dalarö. Måste avvakta nordlig vind för segling söderut. Läs om denna hantering och förundras över det liv som har utspelat sig på Dalarö.