Rubriken på 1761 års skeppslista gav upphov till en mängd funderingar och inledningstexter på de första sidorna ökade lusten att undersöka boken i A5-format. På 63 sidor urklippta och inklistrade små notiser (notisen ovan 6 cm hög) från inrikes tidningar om 1026 skeppsklareringar vid Dalarö under 9 isfria månader; Sveriges stora Sjötull, största Lotsplats och Stockholms uthamn blir härmed stadfäst. Nu har vi information om vad, vem och varifrån importen kom och vilka utländska hamnar som besöktes. En besvärlig tullprocedur beskrivs och vem som var i tjänst. Kartan ovanför från 1740 är den första tydliga med någon noggrannhet. Förklaring om denna finns. Den blev en del av framsidan på denna skrift. Läs om det inhumana sjömanslivet och hur det kunde se ut på Dalarö redd 1761.

Dalarö 1761. Nio isfria månader. Inkommande seglande skepp söderifrån, ja från hela Europa och Medelhavet, tvingas ankra på Dalaröström för genom gå en besvärlig tullklarering! 606 seglande skepp med lots, som mest 30 skepp per dag kom med svällande segel de dagar då vinden vänt. 420 skepp klarerade ut på Dalarö. Måste avvakta nordlig vind för segling söderut. Läs om denna hantering och förundras över det liv som har utspelat sig på Dalarö.