Rubriken på 1761 års skeppslista gav upphov till en mängd funderingar och inledningstexter på de första sidorna ökade lusten att undersöka boken i A5-format. På 63 sidor urklippta och inklistrade små notiser (notisen ovan 6 cm hög) från inrikes tidningar om 1026 skeppsklareringar vid Dalarö; Sveriges stora Sjötull och största Lotsplats och även Stockholms uthamn. Dessa notiser är nedskrivna och Dalarös stora betydelse bekräftas av denna redogörelse. Vi får även information om vad och varifrån importen kom och vilka utländska hamnar som besöktes. Kartan ovanför från 1740 är den första tydliga med någon nogrannhet. Den blev en del av framsidan på denna skrift.