Tabell över egna skrifter / tillägnade åt DHF, Dalarö Hembygdsförening

Titel  Lagerförs  Sidor   Pris  + påse, porto Not.
Den vackre lotsens dotterdotter  Egen               7221x21   130 kronor  185 kronor    A
Dalarölotsar  Tullhus  128, A4   170 kronor  240 kronor B
Göstas Memo   Egen  52, A4   110 kronor  160 kronor C
Kommunalprotokoll  Egen  88, A4   130 kronor  200 kronor D
Conny Burman  Tullhus  32, A4    80 kronor  135 kronor E
DHF Jubileum 1,  se nedanför  Tullhus  36, A4    60 kronor  115 kronor F
DHF Jubileum 2, se nedanför  Tullhus  88, A4    80 kronor  160 kronor G
Njutholmen i A4  Tullhus  32, A4    60 kronor  115 kronor H

Beställning:  Swisha portobeloppet till 070-6965669, ange på meddelanderaden vilken skrift, t ex. A eller D och till vilken adress. Samtliga skrifter kan hanteras och sändas per post. Alternativt kan A, B och D köpas hos författaren. Ring före, telefonnummer ovan. De fyra översta finns även hos Norbergs ICA och samtliga i Tullhuset. Göstas Memo även på DalaröMacken. 

Frågor kan ställas till: g.maijgren@telia.com

Därutöver finns flera vandringsguider och presentation av villor och historik kring dessa producerade i DHF-s regi:

Dalarös gamla sommarvillor. DEL 1: Baldersvägen - Torsvägen. DEL 2: Dvärgbacken, Birger Jarlsvägen, 
Dalarö Strandväg, Tullbacken.

Konstnärsliv på Dalarö.

Författarliv på Dalarö.

Stort och smått på Smådalarö. Idé och produktion, Klas Rosberg och Anders Bengtsson. 

 

Gösta Maijgren

Förmodligen blev jag påverkad av min mor Iris som var mycket engagerad i det sociala livet på Dalarö.Gösta

Även de 22 åren då Iris guidade i Tullhuset från 1970-talet. Jag var med några gånger, spelade in på band och Dalarö historia var en viktig del. Förutom sjöscoutledare, lägerbålsledare några år började min start i föreningslivet på Dalarö som medlem i Fastighetsägareföreningen. I styrelsen 1985 och sekreterare 1988. Det blev många tuffa år när gatukostnadsutredning och dagvattenfrågor bearbetades.

Från 2002 flyttades intresset över till Dalarö Hembygdsförening och jag avlöste Ulf Axelsson 2003 med att layouta Dalaröshimmyn, föreningens medlemsskrift fyra ggr/år. Mycket hjälp fick jag av ständige ordföranden Björn Åkerblom. Shimmyn görs nu, sedan 2019, av Anders Bengtsson. Under dessa år sedan 2002 har jag producerat flera skrifter tillägnade DHF. Mest omfattande var det fleråriga projektet Lotsboken. 

DHF-skrifter: 10-års Jubileumsskrift 1 och 2. En samling av Dalaröshimmyns ”Dalarö förr & nu”. Nr 1; 1998-2007, nr 2; 2008-2017. Conny Burman, original i A4-format. Njutholmen en omarbetning av Erik Ahlbergs A5-skrift om Jutholmen till A4. Och Lotsboken.

Privat: nyutgåva, Den vackre lotsens dotterdotter och i A4-format Kommunalprotokoll 1899-1917 och Göstas memoarer som blev klar i september 2020.
Därutöver mer än 10 animerade föredrag, varav Fiskarhamnen, Flygfoto över Dalarö, Hotellbryggan, Dalarö Arkitektur, Kroken och Eklundsudde, Kvarteret Bojen/Lotsberget var omfattande men framför allt Lotsföredraget som också blev det mest välbesökta med ca 75 personer.

Även filmvisning 2016 i Tullhuset. Ur TV2:s Sveriges Magasin 1977 och "Musik på Dalarö".