Gösta Maijgren

Förmodligen blev jag påverkad av min mor Iris som var mycket engagerad i det sociala livet på Dalarö.Gösta

Även de 22 åren då Iris guidade i Tullhuset från 1970-talet. Jag var med några gånger, spelade in på band och Dalarö historia var en viktig del. Förutom sjöscoutledare, lägerbålsledare några år började min start i föreningslivet på Dalarö som medlem i Fastighetsägareföreningen. I styrelsen 1985 och sekreterare 1988. Det blev många tuffa år när gatukostnadsutredning och dagvattenfrågor bearbetades.

Från 2002 flyttades intresset över till Dalarö Hembygdsförening och jag avlöste Ulf Axelsson 2003 med att layouta Dalaröshimmyn, föreningens medlemsskrift fyra ggr/år. Mycket hjälp fick jag av ständige ordföranden Björn Åkerblom. Shimmyn görs nu, sedan 2019, av Anders Bengtsson. Under dessa år sedan 2002 har jag producerat flera skrifter tillägnade DHF. Mest omfattande var det fleråriga projektet Lotsboken. Dessa finns till salu i Dalarö tullhus men jag kan utöver mina privata skrifter hantera utskick av dessa.

DHF-skrifter: 10-års Jubileumsskrift 1 och 2. En samling av Dalaröshimmyns ”Dalarö förr & nu”. Nr 1; 1998-2007, nr 2; 2008-2017. Conny Burman, original i A4-format. Njutholmen en omarbetning av Erik Ahlbergs A5-skrift om Jutholmen till A4. Och Lotsboken.

Privat: nyutgåva, Den vackre lotsens dotterdotter i A4-format, Göstas memoarer och Kommunalprotokoll 1899-1917. 
Dessa tre är under slutbearbetning. På hemsidan presenteras nu två av de tre sistnämnda och Conny Burman.

Därutöver har jag hållit mer än 10 animerade föredrag, varav Fiskarhamnen, Flygfoto över Dalarö, Hotellbryggan, Dalarö Arkitektur, Kroken och Eklundsudde, Kvarteret Bojen/Lotsberget var omfattande men framför allt Lotsföredraget som också blev det mest välbesökta med ca 75 personer (men Sjöhistoriska, 90 personer).

Även filmvisning 2016 i Tullhuset. Ur TV2:s Sveriges Magasin 1977 och "Musik på Dalarö". 

Titel  Lagerförs  Sidor   Pris  + påse, porto
Den vackre lotsens dotterdotter  Egen  7221x21   130 kronor  185 kronor
Dalarölotsar  Tullhus  128, A4   170 kronor  250 kronor
Göstas Memo (bearbetas)  Egen  50, A4    
Kommunalprotokoll  Egen  88, A4  130 kronor  210 kronor
Conny Burman  Tullhus  32, A4   80 kronor  135 kronor
DHF Jubileum 1  Tullhus  36, A4   60 kronor  115 kronor
DHF Jubileum 2  Tullhus  88, A4   80 kronor  160 kronor
Njutholmen i A4  Tullhus  32, A4   60 kronor  115 kronor

Därutöver finns flera vandringsguider och presentation av villor och historik kring dessa producerade i DHF-s regi:

Dalarövandring. En promenadguide på egen hand med karta för centrala Dalarö.

Dalarös gamla sommarvillor. DEL 1: Baldersvägen - Torsvägen. DEL 2: Dvärgbacken, Birger Jarlsvägen, 
Dalarö Strandväg, Tullbacken.

Konstnärsliv på Dalarö.

Författarliv på Dalarö.

Stort och smått på Smådalarö. Idé och produktion, Klas Rosberg och Anders Bengtsson.

OBS pga att resterande forskning i arkiven har blivit försenat (Corona) dröjer det kanske till juni innan utgivning.

Frågor kan ställas till g.maijgren@telia.com