Välkommen

På denna akvarell, "Kapprodd" från 1886, utgör de fyra statisterna vår släkt. Min mormor Tyra, född Dahlström, 12 år, sitter närmast land.

Klicka på "Den vackre lotsens dotterdotter" så visas några utdrag ur denna bok.

 

En ny hemsida har skapats i april 2020. Den ersätter den första från år 2005. Fortfarande står Dalaröhistoria i fokus och kommande böcker kommer vartefter presenteras med kortare utdrag.

Den första boken från år 2004, en "tablebook" med hårda pärmar, hade samma titel som denna hemsida. Den boken finns nu i en enklare form i bokformat, rättad, kompletterad och fördjupad. 

Dessa Anders Zorns oförlikneliga fyra akvareller skapades på samma plats, samma brygga, där han i åtta somrar hyrde av mästerlotsen Dahlström som Zorn i sin dagbok kallade, den vackre lotsen. Historien blir levande.

Redan 1979, som 36-åring, startade mina bandade intervjuer av min mor Iris. Det blev 11 st 1,5 timmars band.

70 år senare, 1957, ligger min Blekingeeka förtöjd vid samma brygga.

"Vågskvalp" från 1887.

"En Siren" från 1886.

"Sommarnöje" från 1886.