På denna akvarell, "Kapprodd" från 1886, utgör de fyra statisterna vår släkt. Min mormor Tyra, född Dahlström, 12 år, sitter närmast land. (Mobil? Vrid till liggande)

Klicka på "Den vackre lotsen" eller annan rubrik ovan så visas några utdrag ur den boken. Eller scrolla längre ner och klicka!
Upplev Zorns fyra akvarellmålningar från detta plats.

Se även historisk information under flik Dalarölotsar. Bläddra nedåt...

En ny hemsida har skapats i april 2020. Den ersätter den första från år 2005. Fortfarande står Dalaröhistoria i fokus och kommande böcker kommer vartefter presenteras med kortare utdrag. 

Den första boken från år 2004, en "tablebook" med hårda pärmar, hade samma titel som denna hemsida. Den boken finns nu i en enklare form i bokformat, rättad, kompletterad och fördjupad. 

Dessa Anders Zorns oförlikneliga fyra akvareller skapades på samma plats, samma brygga, där han i åtta somrar hyrde av mästerlotsen Dahlström som Zorn i sin dagbok kallade, den vackre lotsen. Historien blir levande.

Redan 1979, som 36-åring, startade mina bandade intervjuer av min mor Iris. Det blev 11 st 1,5 timmars band.

70 år senare, 1957, ligger min Blekingeeka förtöjd vid samma brygga.
Se NYHET under flik intresse, och klicka! 500 Dalaröbilder med text.

"Vågskvalp" från 1887.

"En Siren" från 1886.

Fem bilder till vänster. Sexton bilder nedanför varav fyra berör Zorn tavlor. Tolv berör närområdet. Klicka på bilden, gärna två ggr, och sedan pil höger/vänster. 
Lotsberget-Bellevue 1796; 

Kartan, välj Dalarölotsar i menyn ovan, bläddra nedåt. Frågor om hemsidan:  g.maijgren@telia.com

 

Under flik Dalarölotsar finns karta från 1796 med uppgifter om de femton lotsfamiljer som bodde här med plikt att hålla uppsikt på kommande skepp. Sedan 1667 föreskrevs lotsplikt.

Notera att "Bellevueskeppet" är ett av de största skepp som påträffats från 1500-tal i Europa. Citat ur Stormaktsskärgård, författare Niklas Eriksson.

Det började med körväg till Brandbryggan...

"Sommarnöje" från 1886.