18 års kommunalprotokoll för Dalarö samhälle

 

Min morfar Frithiof var kommunalordförande i 11 år för 157 möten. Kommunalkontor och sammanträden hölls i vårt hus, senare Treberg. På vinden hittades många handlingar varav 18 års protokoll har renskrivits. Under 1800-talet kom nya begrepp, kommunal och municipal, importerade från fransk demokratisk samhällsbyggnad. 1863 började kommunalförordningar att tillämpas på Dalarö och municipalsamhället inrättades 1876.

Utifrån 18 års kommunalprotokoll är uppdelning fortfarande otydlig. Ansvaret för de olika funktioner i samhället griper in i varandra men i huvudsak gällde:
Kommunal: skolan, fattig- epidemi- och hälsovård, utskänknings- och försäljningstillstånd. Dalarö torgs planering och arrendekontrakt. Sundhetssynen var säkerligen besvärligt. Det skulle vara ordning, snygghet och luktfritt.

Municipal: byggnadsstadga, mark- användning/avstyckning, stadsplan, ordningsstadga. Brandväsendet och dess förordning. Brandgatornas ordnande.

Tydliga kartor från år 1911.

 

 

Innehållsförteckning:

 

Intressanta noteringar: