Den vackre lotsens dotterdotter

Start
Iris
Urval av bilder
Boken
- Kapitel 1
- Kapitel 2
- Kapitel 3
- Kapitel 4
- Kapitel 5
- Kapitel 6
- Kapitel 7
- Kapitel 8
- Kapitel 9
- Kapitel 10
- Kapitel 11
Handla boken

Kapitel 5. Släkthistoria

Georgen Engel (Sofias farfar farfar) var jaktlöjtnant och kom ifrån Tyskland. Jaktlöjtnant innebar att han var anställd i tullkustbevakningen. Han kom till Jutholmen i början av 1700-talet. I en gammal bok i tullen stod jaktlöjtnant Engel noterad som boende på Jutholmen. Detta var skrivet i början på 1730-talet. Här bildade han familj. En lotslärling Adrian Engel var 1755 skriven på Jutholmen. Sedan kom Johan Gustav Engel, redan då femte generationen, iland hit till Dalarö med sin hustru Karolina (de gifte sig år 1840) och arbetade som lots. De övertog Karolinas föräldrahem nedanför Lotsberget år 1853 och byggde snart ytterligare bodar som utökades. Karolinas föräldrar hette Andersson och mamman var född Berg. Som alla andra hyrde man sedan ut det stora huset på sommaren och bodde i ett äldre, mindre, numera rivet hus på sjötomten nedanför Lotsberget. (De gula husen med sjötomt)