Den vackre lotsens dotterdotter

Start
Iris
Urval av bilder
Boken
- Kapitel 1
- Kapitel 2
- Kapitel 3
- Kapitel 4
- Kapitel 5
- Kapitel 6
- Kapitel 7
- Kapitel 8
- Kapitel 9
- Kapitel 10
- Kapitel 11
Handla boken

Kapitel 3. Föräldrahemmet

Frithiof köpte tomten ovanför Brandbryggan med adress Birkavägen 5, som då hade tre hus, år 1908 av fröknarna Andersson som var släkt med Berta Sjögren i Stubbviken. Det var de som bakade limpor i ugnen i den lilla röda stugan (det husets mittskepp är det enda huset som fortfarande är kvar från den tiden). Limporna skickades med häst in till Stockholm. De hade också kafé i bersån. Tomten hade troligen varit i den släktens ägo ända från början. Frithiof hittade mycket pengar, mynt, mest ettöringar, när han började gräva i bersån. Det fanns ju serveringar och kaffestugor lite varstans. Det finns ett kort på lilla stugan innan tillbyggnaden skedde. Då fanns det en liten trappa mot stora huset. På den satt Iris och täljde barkbåtar. (Se bild på sidan 12)

Frithiof lät bygga till utbyggnaderna på var sida om det gamla mittenpartiet som troligen varit bagarstuga redan från början av 1700-talet. Iris har fått höra en sägen att han som ägde stora huset 1719, då ryssarna brände, gömde sig uppe på taket och kunde släcka elden. I Axel Quists skrift, Dalarö, utgiven 1930, hävdar han att bagarstugan var ”Enda kvarvarande stuga efter 1719”.

Det skulle även ha grävts ned en silverskatt någonstans, enligt mamma Tyra. ”Men man vet ju inte vad som är sant.”

Det gamla stora huset hade en ryggås mot öster, omtalat i Dalaröboken av Alfred Jansson, som Frithiof lät riva. ”Hur kunde han? Det var ju så fint”. Men Frithiof hade lutat sig mot krattan som gick igenom väggen på södra sidan nedanför matsalsfönstret. ”Men det var bara just där huset var dåligt”