Den vackre lotsens dotterdotter

Start
Iris
Urval av bilder
Boken
Handla boken

Avsikten med denna skrift var från början att ta till vara den historieskatt som min mamma, Iris Maijgren, född 15 maj 1906, besitter och förmedla den till de femton barn/barnsbarnen och släkt/vänner. Emellertid, under årens lopp, växte tanken sig starkare att det kanske finns ett bredare intresse utöver denna lilla krets.

De bandade intervjuerna skedde sporadiskt under tio år och det blev till sist elva kassettband om 2x45 minuter. Vid renskrivningen och sammanställningen blev det allt svårare att hålla den ursprungliga tänkta linjen, citatformen.

Det blev istället en berättelseform med insprängda citat där mammas ord återges ordagrant. Berättelsen har reviderats något och vissa ”ömtåliga” partier har ändrats/strukits. Förutom dessa justeringar är det mammas livliga och härliga berättarlust som återges.

Timmarna med mamma och bandspelaren och allt arbete efteråt med att komplettera uppgifterna har naturligtvis varit mycket stimulerande och livliga. Tack vare mammas fantastiska minne har denna skrift kunnat skapats.

Bilderna kommer med några undantag från egna privata album och några vykort. Är det inte eget material är källan angiven.

Denna berättelse gör inte anspråk på att vara exakt i sina detaljer. Den bygger på mammas minne och flera kompletteringar ur eget material och uppgifter från släkt och vänner.

En karta på omslagets insida underlättar för den intresserade att få en uppfattning om området som berättelsen huvudsakligen handlar om.

Gösta Maijgren